Kabajamtoota ummata oromoo kibbaa oromiyaa hundaaf.

Kabajamtoota ummata oromoo kibbaa oromiyaa hundaaf.
Duuli mootummaan naannoo oromiyaa ofiin jedhu, WBO fi Ummata irraatti lolaa labsee jabeesse akka itti cimee ni hubaattan jennee amana. Duula kan of irraa ittisuuf fi ummata irraa ittisuun WBOn wareegammaa akka baasa jiru isiin dhoksaa miti.isiin tarkaanfii of ittisuu WBO wajjiin akka fudhaatan isiin ibsiina.
Gabaa laggaanan guutu oromiyaa irraatti akka deema jiru ni beektu.kanaafuu nuttis akka godina kanatti guyyaa ##Roobiidhufu irraa eegaluun tarkaanfii keenya milkeessuu qabna.taarkaanfiin fudhachuu qabnu keessa:
1/Karaa bakka barbaachisuutti cufuu.
2/Sochii magalaa keessa dhabun gabaa laggaana gochuu.
3/Qaamni mootummaa kammiyyuu akka sochii hin gonne ibsaa kennu.
4 /Waajjirii mootummaa kammiyyuu akka cufamuu.
5/Mana amaantii keessatti kadhanaa sabaaf akka godhaan.
6/Namoota diina wajjiin sochii godhan hodofuun tarkaanfii irraatti fudhachuu.
7/Humni poolisaa fi milishaaWBO wajjiin akka lolu dhibbaa godhu.
8/Namoota lola fi sochii irraatti mootummaan midhee shaafisaan
yaaluu.
9/Addaatti hiriiraa dubartoota fi qaarree kophaatti oogummaan qopheessuu.dhimaa irraatti bahan ammoo boru galgalaa isiin ibsiina.

HUB##

  • Raawwii armaan olii raawwachuuf ,walii galu fi wal danda’uun barbaachisaadha.
  • Sabaa fi sab-lammii irraa icciitti ofii tiksuu.
    -warrii magalaa moyyalee gabaa laggaana qofa isiin irraa ergana.
    -karaan ammoo halkaan guyyaa boru,Xaxxeessaa irraa ,asii ol cufamuu qaba.
    Wantii nyaata dhugaatti barbaachisuu hundi guyyaa boru qophii godhachuu qabdu.

HUB

Ummatni naannoo Gujii gad- dhiiba .Booraanni ammoo ol dhiiba,WBOn ammoo akka tiitee qabe micirsaa.gidduutti lubbuu keessa baasu qabna.
I.U.Of!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.