NAJJOO IRRAA

NAJJOO IRRAA

HUBACHIISA :-

“Uummatnii keenyaa jireenyaa gabrumma jibbitaanii akka utuu
hojjiin isiin maraaruu ajjaajjaa nama kamiiyuu osoo hin
fudhaatiin offi keessaaniin bektani rorroo baroota dheeraa
kana ofiraa mulquuf jecha manneen hojjii kessaan cuftani
diinaa gara gubdaani akka tokkuumma kenyaa agaarsiiftani
hunduu ni bedkaa
Nu boonsitanituu hedduu galaatooma jecha
Isaa Guyya har’a RIB bori namni manaa daldaala isaa hin
banatuu taannaan hangaa ji’aa tokkooti banachuu hin danda’uu
jettu sana bantanii yoo argamtaan diina gara of barsiisuu waan
ta’uuf akka kaayyoo diinaa galmaan hin genyee isiniin jena
Waa’ee qabeenyaa dhunfaa ofi qaamni kamiiyuu banadhu
cufadhuu jedhe nama ajjaajjuuf mirgaa kan hin qabnee ta’uu
isaa namuu ni beekaa
Silaas karroora jireenyaa namni itti jiratuu RIB tu baassa miti
waan ba’ani fi hojii ediilee isaani dagatan ta’a malee
Kanaf wal dhagetiidhaan guyaa itti hundumtu hojjii edilee isaa
banachuu qabuu akkuma magaala Nannoo kenya jiraniti gochu
qabnaa waan guudda hojjeettaani waan xiqoof nama ijja
keessa of hin ilaalsiisiina
Tokkuummaa kessaan akkuma har’a ibsaa oltaanijti cimsa
galattooma !!!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.